برنامه سانس ها

سانس آقایان : تمامی ایام هفته بغیر از دوشنبه ها ( 17.30 الی 23.30 ) // سانس بانوان : دوشنبه ها (14 الی 22 ) - پنج شنبه ها و جمعه ها ( 10.30 الی  17 )