آیین نامه انظباطی

  • قبل از پذیرش نسبت به تهیه مایو اقدام نمایید .
  • امانات خود را به پذیرش تحویل دهید .
  • مجموعه در قبال اشیا گران قیمت مهمانان هیچ گونه مسولیتی نخواهد داشت .
  • از پوشیدن شورت زیر مایو خودداری کنید .
  • همراه داشتن اغذیه و اشربه ممنوع است .
  • استعمال دخانیات و تصویربرداری ممنوع است .
  • پریدن به قسمت جکوزی و حوضچه آب سرد ممنوع میباشد .
  • ورود کودکان به استخر اصلی و یا بزرگسالان به استخر کودکان ممنوع است .
  • هل دادن , دویدن , حرکات اکروباتیک , کشتی گرفتن , آب دادن و آب پاشیدن , آدامس جویدن , شیرجه در کم عمق , فحاشی و رفتارهای غیراخلاقی ممنوع میباشد .
  • هرگونه حرکات و رفتاری که آرامش و امنیت دیگران را سلب نماید , ممنوع میباشد .